גישת החשיבה החברתית פותחה על ידי מישל גרסיה ווינר.pdf