מרחבי כיתות

כיתה א'- סחלב

כיתה א'- לוטוס

גן חמה

גן כוכב

כיתה ג' - מנגו

כיתה  ב' - ברוש

כיתה ב'- תלתן

כיתה ה'- יער

כיתה ד'-פטל

כיתה ג'- ליצ'י

כיתה ו'- תות

כיתה ו'- ניצן

כיתה ה'- גפן