מרחבי כיתות

כיתה ב' - תות

כיתה א' - יער

גן חמה

גן כוכב

כיתה ד'- לוטם

כיתה ג'- ניצן

כיתה ג'- נטע

כיתה ה'- אתרוג

כיתה ה'- זית

כיתה ה'- צבר

כיתה ו'- אלון

כיתה ו' רקפת

כיתה ו'- חצב